HomePrivacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Delta Horeca B.V. ("Verantwoordelijke") aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Delta Industrieweg 38 (3251 LX) te Stellendam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 24404469. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@deltahoreca.nlen telefonisch via +31 (0) 187 490 041. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 april 2018. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te kunnen voeren en om contact met u op te kunnen nemen. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam en uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. 

Indien u via de webshop van Verantwoordelijke producten aanschaft, verzamelt Verantwoordelijke ook enkele van uw persoonsgegevens. Het gaat dan om de volgende gegevens:
- Aanheft;
- Voornaam;
- Achternaam;
- Straatnaam en huisnummer;
- Postcode en woonplaats;
- Land;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer.
Na het invullen van deze gegevens op het daarvoor bestemde formulier dient u bij de volgende stap te betalen. Om de betaling uit te kunnen voeren vraagt Verantwoordelijke uw (betaalmethode?).

De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang uw overeenkomst met Verantwoordelijke loopt. Na het eindigen van de overeenkomst zal Verantwoordelijke direct uw persoonsgegevens verwijderen. 

De wettelijke rechtsgrond waarop Verantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt, betreft dat het verwerken noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke door een e-mail te sturen naar info@deltahoreca.nl.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Verantwoordelijke beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Verantwoordelijke met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland. 

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. U kunt op de website van Verantwoordelijke een account aanmaken. Op dit account kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen. 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@deltahoreca.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Privacybeleid Aanvulling voor de Kaveler App

Toegang, Verzameling, Gebruik en Delen van Gebruikersgegevens

De Kaveler app beheerd door Delta Horeca, verzamelt en gebruikt persoonlijke en gevoelige gebruikersgegevens zoals hieronder beschreven:

 1. Type Gegevens die Worden Toegepast en Verzameld:

  • Persoonlijke Gegevens: Zoals naam & e-mailadres.
  • Gevoelige Gebruikersgegevens: appvoorkeuen.
 2. Gebruik van Verzamelde Gegevens:

  • Functionele Doeleinden: Voor het leveren en verbeteren van onze diensten, het personaliseren van de gebruikerservaring, en voor communicatie met gebruikers.
  • Analytische Doeleinden: Voor het analyseren van gebruikspatronen en trends om onze app te optimaliseren.
 3. Delen van Gebruikersgegevens:

  • Derde Partijen: We delen persoonlijke en gevoelige gegevens met derde partijen als hosting partij.
  • Beveiliging: Gegevens worden gedeeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en uitsluitend met partijen die voldoende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

Beveiligingsprocedures voor Persoonlijke en Gevoelige Gebruikersgegevens

 • Gegevensbescherming: Alle persoonlijke en gevoelige gegevens worden beveiligd door middel van encryptie en andere technische maatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of verlies te voorkomen.
 • Beveiligingsbeleid: We implementeren organisatorische en technische beveiligingsprotocollen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens te waarborgen.

Beleid voor Gegevensbewaring en -verwijdering

 • Bewaartermijn: Gebruikersgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en zoals vereist door toepasselijke wetgeving.
 • Verwijdering van Gegevens: Gebruikers hebben het recht om hun gegevens op verzoek te laten verwijderen. Verzoeken kunnen worden ingediend via de instellingen van de Kaveler app of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Delta Horeca is toegewijd aan de bescherming van uw privacy en zorgt ervoor dat al uw gegevens met de grootste zorg en verantwoordelijkheid worden behandeld. Voor verdere vragen of verzoeken met betrekking tot uw gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactgegevens die beschikbaar zijn in de app of op onze website.